Parafia DT

Parafia pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 NIEDZIELA ZWYKŁA – 30. 08. 2023 r.

 1. W liturgii nadchodzącego tygodnia:

■ Poniedziałek – św. Ignacego z Loyoli

■ Wtorek – św. Alfonsa Marii Liguoriego

■ Piątek – św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów

■ Niedziela – święto Przemienienia Pańskiego

 1. Od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia można zyskać odpust zupełny zwany odpustem „Porcjunkuli”. W tym celu należy nawiedzić kościół parafialny lub jakikolwiek inny, odmówić w nim modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę”, należy też być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do grzechów, przyjąć Komunię św. oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.
 2. Zachęcamy gorąco, by miesiąc sierpień był miesiącem dobrowolnej abstynencji.
 3. W najbliższy wtorek na cmentarzu parafialnym o godz. 18.30 będziemy się modlić za ofiary Powstania Warszawskiego w tym lotników Halifaxa, którzy spieszyli na pomoc walczącym Powstańcom.
 4. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach nowenny we wtorek do Miłosierdzia Bożego, w środę do MB Nieustającej Pomocy o godz. 17.30, oraz Godziny Miłosierdzia w piątek o godz. 15.00.
 5. Spowiedź przed I Piątkiem:

Dla dzieci ze szkół podstawowych – w środę od godz. 17.00

Dla młodzieży – w czwartek od godz. 17.00

W okresie wakacyjnym nie będzie możliwości wyspowiadania wszystkich w sam I piątek. Dlatego organizujemy spowiedzi w dni wcześniejsze.

 1. W I Piątek o godz. 5.40 śpiewamy Godzinki o Sercu Pana Jezusa. Msze św. będą o godz. 6.00, 7.00, 16.00 dla dzieci i 18.oo.
 2. W sobotę o godz. 7.00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP w duchu wynagrodzenia. W czasie nabożeństwa zmiana różańcowa.
 3. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna do kopert na prowadzone prace przy kościele parafialnym, parkingu i budowie garaży oraz budynków gospodarczych.
 4. Wychodząc z kościoła starajmy się nabywać czasopisma religijne. W „Gościu” można przeczytać między innymi o rozpoczynających się Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie.
 5. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z inwentaryzacją cmentarza parafialnego, które będą trwały do listopada. Szczegółowa inwentaryzacja będzie wymagana w nowej ustawie cmentarnej, która ma wejść w życiu w przyszłym roku. W ramach inwentaryzacji każdy grób będzie sfotografowany w kilku ujęciach w celu ułatwienia jego identyfikacji przez dysponentów grobów. W związku z tym prosimy właścicieli (dysponentów) grobów o ich uprzątniecie, usunięcie wypalonych zniczy, uschniętych kwiatów, odsłonięcie płyt z nazwiskami osób podchowanych. W wypadku, gdy napisy na płycie nagrobnej są nieaktualne, prosimy o wpisanie aktualnych danych na zafoliowanej kartce i umieszczenie na płycie grobowca. Prosimy o wykonanie tych prac w najbliższym czasie.
 6. Informujemy, że nasza Parafia otrzymała środki finansowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację prac konserwatorskich. Jest to kwota 1.117.200 zł. Prace obejmą renowację ołtarza głównego z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem  i barokowej ambony w  kościele pw. Wszystkich Świętych. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w pozyskanie tych środków. Przede wszystkim dziękujemy p. Posłowi RP Wiesławowi Krajewskiemu, za zainicjowanie procedury pozyskania tych środków, wspieranie tej inicjatywy, wydatną pomoc przy przygotowaniu wniosku jak również w pozyskaniu dotacji. Zgodnie z rozporządzeniem wniosek aplikacyjny wraz z wymaganą dokumentacją złożyła Gmina D.T. za co składamy podziękowanie na ręce p. Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Liczymy na dalszą harmonijną współpracę na dalszym etapie realizacji tego projektu, który jest wyrazem uzasadnionej troski o materialne dziedzictwo naszej kultury.
 7. W ostatnim tygodniu odeszła do wieczności śp. Bronisława Zając (pogrzeb 5.08 o godz. 11.00). Polećmy ją miłosiernemu Bogu. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.