Parafia DT

Parafia pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

INFORMACJA O CMENTARZU PARAFIALNYM

W minionym tygodniu zostały ukończone kilkumiesięczne prace przy inwentaryzacji cmentarza parafialnego. Szczegółowa cyfrowa inwentaryzacja jest wymagana przez państwowe prawo cmentarne. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną: www.mogily.pl/dabrowatarnowska. Wpisując na tej stronie w wyszukiwarkę nazwisko i imię zmarłego można odnaleźć i zlokalizować jego grób oraz zapoznać się z numerem identyfikacyjnym przypisanym do grobu. Ten numer identyfikacyjny będzie używany w komunikacji z administracja cmentarza. W tej chwili trwają prace nad nowym regulaminem cmentarza, który wejdzie w życie z początkiem nowego roku.

Bardzo ważnym celem prowadzonej inwentaryzacji jest przypisanie dla każdego grobu opiekuna (dysponenta) z którym będą ustalane wszelkie decyzje związane z użytkowaniem grobu oraz opłaty za utrzymania cmentarza parafialnego. Istotnym ułatwieniem we współpracy z administracją cmentarza byłoby, gdyby do grobu, piwniczki czy mogiły był przypisany tylko jeden opiekun (dysponent). Prosimy, by w rodzinach porozmawiać na ten temat. Ostateczną decyzję, co do ilości opiekunów grobu podejmuje każda rodzina indywidualnie. Początkiem nowego roku zwrócimy się z prośbą o wypełnienie deklaracji opiekuna (dysponenta) grobu i złożenia jej w kancelarii. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej. W tej chwili prosimy jednak, by wstrzymać się z jej wypełnianiem do czasu podania dodatkowych informacji i wyjaśnień przez parafię.

Wszyscy powinniśmy być świadomi kosztów utrzymania cmentarza parafialnego, które nie sprowadzają się jedynie do kosztów wywozu śmieci, ale obejmują szerszy zakres. Koszty utrzymania cmentarza podamy w najbliższym czasie, jak również wysokość opłaty rocznej ustaloną przez radę duszpasterską, za utrzymanie infrastruktury cmentarza. Opłaty będą zróżnicowane w zależności od tego, czy dotyczą mogiły, grobowca dwu czy wieloosobowego, czy też pustej piwniczki.  Prosimy cierpliwie czekać na dalsze informacje. O wszelkie wyjaśnienia można też pytać księży w czasie zbliżającej się wizyty duszpasterskiej.