Parafia DT

Parafia pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zaświadczenia i dokumenty

W związku z wejściem w życie (maj 2018 r.) unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujmy, że wszelkie dokumenty kancelaryjne:

  • metryki chrztu
  • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
  • inne dokumenty

będą wydawane tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy (po okazaniu dokumentu tożsamości).

WYDAWANIE DOKUMENTÓW INNYM OSOBOM (żonie, mężowi, rodzicowi…)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego (wzory można łatwo znaleźć w internecie) – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane). Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

WYDAWANIE DOKUMENTÓW DROGĄ POCZTOWĄ

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

WYDAWANIE DOKUMENTÓW OSOBOM MAŁOLETNIM

Dla osób małoletnich dokument odbierają tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).