Parafia DT

Parafia pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Chrzest

Zasady udzielania sakramentu Chrztu świętego w naszej parafii:

 1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą sobotę miesiąca o 15.oo oraz w trzecią niedzielę miesiąca o 11.oo.
 2. Dziecko do chrztu św. powinni zapisywać osobiście rodzice lub jeden z rodziców.
 3. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, jest możliwe zapisanie dziecka do chrztu w naszej parafii, ale tylko za pisemną zgodą swojego proboszcza.
 4. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:
  • przynieść akt urodzenia dziecka z USC;
  • podać datę ślubu kościelnego rodziców;
  • podać dane rodziców dziecka (imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania);
  • podać dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania).
 5. Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego, powinni zobowiązać się, że wychowają dziecko w wierze katolickiej i że w najbliższym czasie wezmą ślub kościelny (jeśli nie mają przeszkód).
 6. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile nie żyją w związku niesakramentalnym), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, aby w czasie Eucharystii przyjąć Komunię św., dlatego przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów otrzymują kartki do spowiedzi, które powinni wręczyć kapłanowi przed spowiedzią.
 7. Rodzice chrzestni spoza naszej parafii winni przedłożyć wcześniej (najlepiej w dniu katechezy chrzcielnej) zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, zawierające informację, że są praktykującymi katolikami (np. nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych!)
 8. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w środę poprzedzającą Msze chrzcielną, po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30). Należy czekać na kapłana przy wejściu do Domu Parafialnego Rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczenia w tej katechezie.