Parafia DT

Parafia pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Małżeństwo

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do Kancelarii Parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu w celu przeprowadzenia rozmowy i spisania protokołu prawno-kanonicznego. W przeciwnym razie trzeba prosić Kurię Diecezjalną o dyspensę od zachowania trzech miesięcy bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Potrzebne jest urzędowe stwierdzenie, ze strony Kościoła, czy kandydaci odpowiadają warunkom stawianym przez Kościół by mógł zaistnieć Sakrament Małżeństwa. Tzn., czy:

 • są stanu wolnego,
 • nie mają żadnych przeszkód małżeńskich,
 • odpowiadają wszystkim wymogom, jakie stawia prawo, by małżeństwo było zawarte ważnie i godziwie.

Co należy przynieść:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu (niedawno wydane). Ważność metryki potrzebnej do ślubu wynosi sześć miesięcy, licząc od daty wystawienia do daty ślubu. Metrykę wybieramy osobiście w parafii, w której zostaliśmy ochrzczeni. Metrykę może odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba (np. rodzic), jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego (wzory można łatwo znaleźć w internecie) – ma ono zawierać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane).
  Jeżeli ktoś został ochrzczony w parafii, w której spisywany jest protokół przedślubny, nie przedkłada metryki chrztu.
 • Wdowiec i wdowa przedkładają świadectwo zgonu współmałżonka.
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, które są potwierdzeniem stanu wolnego i brakiem przeszkód od strony cywilnej. Dokumenty te są podpisywane podczas ceremonii zawierania Sakramentu Małżeństwa. Narzeczeni muszą sami zadbać, aby te dokumenty do parafii dostarczyć.
 • Świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. „Kurs przedmałżeński”). Kurs ten jest wymagany do zawarcia Sakramentu Małżeństwa i trzeba wcześniej zatroszczyć się o jego ukończenie.