Parafia DT

Parafia pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

OFERTA PRZETARGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY

Renowacja Ołtarza Głównego z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem i barokowej ambony w zabytkowym Kościele p.w. Wszystkich Świętych
w Dąbrowie Tarnowskiej”- PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM RUCHOMYM WYPOSAŻENIU
Z DREWNIANEGO KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

*Prace konserwatorskie powinny być wyceniane na podstawie „Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów – Restauratorów Dóbr Kultury”