Parafia DT

Parafia pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Informacje o cmentarzu parafialnym 19.05.2024r

Dziękujemy  wszystkim, którzy złożyli deklaracje dysponenta grobu. Dotychczas deklaracje złożyło 19 procent właścicieli grobów. Przypominamy, że pierwszy termin składania formularzy mija z końcem maja. Pojawiają się pytania ze strony osób, które złożyły deklaracje i uiściły opłatę roczną na utrzymanie infrastruktury cmentarza, co będzie z tymi, którzy nie złożyli deklaracji i opłat. Będziemy cierpliwie egzekwowali ten obowiązek. Na razie przedłużamy czas składania deklaracji do końca września

W ostatnim czasie zostało przebudowane i przeniesione w inne miejsce złącze elektryczne, oraz gruntownie wyremontowana łazienka, druga jest w trakcie remontu. Prosimy o zachowanie czystości i porządku oraz nie składanie śmierci cmentarnych do koszy łazienkowych. W najbliższym czasie będzie wykonana instalacja wodna z dziesięcioma punktami poboru wody w różnych miejscach cmentarza. To skomplikowane przedsięwzięcie, które znacznie ułatwi pobór wody, zwłaszcza, że korzystanie ze studni jest uciążliwe szczególnie dla starszych osób. W tym roku zamierzamy również wymalować kaplice cmentarną; koszt wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ponawiamy prośbę o segregację śmieci zmieszanych i biodegradalnych oraz, by robić to przed wrzucaniem reklamówek czy worków do pojemników. Prosimy, by nie rzucać śmieci obok koszty ale do środka. Apelujemy również, żeby nie zostawić reklamówek ze śmieciami na alejkach głównych czy przy zaniedbanych grobach, ponieważ szybko inni dokładają swoje śmieci i robi się wysypisko na środku cmentarza.

Nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich oczekiwań korzystających z cmentarza, zwłaszcza, że niektóre się wykluczają. Jedni np. narzekają, że pojemniki na śmieci są za daleko od grobów, inni przeciwnie, że za blisko. Podobnie, jeśli chodzi o lokalizację hydrantów z wodą, koszenie, wycinkę drzew.

Na każdej bramie cmentarza będą umieszczone tabliczki o zakazie wprowadzania psów, jeśli widzimy, że ktoś nie respektuje tego zakazu, należy samemu zwrócić uwagę, że to jest zachowanie niestosowne. Ostatnio zgłaszany jest również fakt kradzieży kwiatów z grobów. Gdyby ktoś był świadkiem takich zachowań prosimy o zgłoszenie tego w kancelarii.

W celu ułatwienia kontaktu z grabarzem ustalamy godziny dyżuru grabarza na cmentarzu: w poniedziałek, środę i piątek od godz. 9.oo do 13.oo, we wtorek i czwartek o godz. 13.oo do 17.oo. (z wyjątkiem pogrzebów odbywających w tym czasie). W tym też celu na tablicy informacyjnej przy kaplicy cmentarnej będzie podany numer tel. do grabarza.

Będziemy informować wcześniej przez ogłoszenia parafialne o planowanym koszeniu cmentarza. Jeśli ktoś sobie nie życzy koszenia w pobliżu grobu, prosimy o umieszczenie o tym informacji najlepiej na grobie. Oczekiwanie, że pracownicy cmentarza będą czyścić groby jest nierealistyczne. Podobnie jeśli chodzi o sprzątanie trocin po wycince drzew. W tym roku, w odpowiedzi na wiele razy ponawianą prośbą zostały usunięte trzy okazałe drzewa, które według relacji właścicieli od wielu lat brudziły groby znajdujące  w pobliżu. Była to operacja kilkudniowa, która ostatecznie rozwiązała problem śmieci z drzew, jej koszt wyniósł 12 tys. zł. Zarówno pień jak gałęzie zostały usunięte i wywiezione przez pracowników parafii. Oczekiwanie jednak, że pozbieramy trociny przy każdym grobie jest nierealistyczne.