Parafia DT

Parafia pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

AKTUALIZACJA KOLĘDY: Kolęda Oleśnica 2023/2024, Kolęda 2023/2024

KOLĘDA OLEŚNICA 2023/2024

Odcinek I
27.12.2023r. środa 8:30
Od p. Zbigniewa Tomaszek do p. Marka Nowaka
Odcinek II
28.12.2023r. czwartek 8:30
Od p. Łukasza Borek do p. Kazimierza Mróz
Odcinek III
29.12.2023r. piątek 8:30
Od p. Wacława Sowa do p. Patryka Ciećko
Odcinek IV
30.12.2023r. sobota 8:30
Od p. Stanisława Bator do p. Henryka łoś
Odcinek V
13.01.2024r. sobota 8:30
Od p. Adama Runo do p. Roberta Zapiór
Odcinek VI
20.01.2024r. sobota 8:30
Od p. Witolda Soja do p. Stanisława Miś

Środa 27.12.2023 od godz. 900

1.Oleśnica I
2.Ul Piłsudskiego numery parzyste od P. Batora do spotkania
3.Ul Piłsudskiego od Rynku /p. Hnatyk/ w stronę Tarnowa obie strony do mostu, a następnie numery parzyste do spotkania wraz z ul. Niecałą /bez Domu Dziecka/
4.Ul Piłsudskiego numery nieparzyste od mostu do spotkania
5.Ul Piłsudskiego numery nieparzyste od p. Gromskich do spotkania
6.Ul Piłsudskiego od p. Grzegorza Łapa /nr 127b/ do p. Houda Krzysztof /nr 131c/
7.Ul. Legionistów od końca do ul. Piłsudskiego /bez ul. Hallera/

Czwartek 28.12.2023 od godz. 900

1.Oleśnica II
2.Ul. Warszawska numery nieparzyste od końca do spotkania
3.Ul. Warszawska numery nieparzyste od początku wraz z ul. Ogrodową do spotkania /do p. Golonki 15b/
4.Ul. Warszawska numery parzyste od końca do spotkania
5.Ul. Warszawska numery parzyste od państwa Curyłów do spotkania
6.Ul. Baczyńskiego od końca do ul. Warszawskiej, a następnie ul. Warszawska do Rynku, a następnie domy prywatne przy ul Jana
7.ul. Czernia od p. Lidii Michalczyk (nr 44a) w stronę Hospicjum do p. Marcin Stachura (1a) /bez ulicy Witosa/

Piątek 29.12.2023 od godz. 900

1.Gruszów Mały-Zagrody od Państwa Węglów do spotkania
2.Gruszów Mały-Zagrody od Państwa Forgiel do spotkania
3.Gruszów Mały-Kmiecie od Gruszowa Wielkiego /p. Gołębiowskiego nr 93/ do spotkania
4.Gruszów Mały-Kmiecie od Państwa Sas do spotkania
5.ul. Gruszowska numery nieparzyste od końca do ul. Jagiellońskiej
6.Ul. Gruszowska numery parzyste od końca do ul. Jagiellońskiej
7.Oleśnica III

Sobota 30.12.2023 od godz. 900

1.Ul. Zazamcze od numeru 5c (p. Warias) po obu stronach do p. Sztiglic nr 39
2.Ul. Zazamcze od końca po obu stronach do p. Król
3.Ul. Zagumnie od Brnika do spotkania / bez ulicy Moniuszki/
4.Ul. Zagumnie od ul. Szarwarskiej do spotkania /bez ulic: Rajskiej, Paderewskiego, Chopina, Szymanowskiego, Wieniawskiego/
5.Ul. Żabieńska od Morzychny do spotkania
6.Ul. Żabieńska od ul. Piłsudskiego, wraz z ul. Lotników Halifaxa do spotkania
7.Oleśnica IV

Kolęda 2024

Wtorek 02.01.2024 od godz. 1600

1.Ul. Leśna od Państwa Myców do spotkania
2.Ul. Leśna od ul. Gruszowskiej do spotkania
3.Ul. Zielona a następnie ul. Graniczna bl. nr. 6
4.Ul Chopina od p. Pyrczów a następnie Ul. Paderewskiego od ul. Zagumnie do p. Czapiga nr 3
5.Ul. Joselewicza i Rynek do p. Kazków

Środa 03.01.2024 od godz. 1600

1.Os. Westerplatte bl.1,  kl. 1, 2,
2.Os. Westerplatte bl.1,  kl. 3, 4
3.Os. Westerplatte bl.1,  kl. 5, 6
4.Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 1 i 2
5.Ul. Jagiellońska bl. nr 2, kl. 3 i 4

Czwartek 04.01.2024 od godz. 1600

1.Os. Westerplatte bl.2, kl. 1 i 2
2.Os. Westerplatte bl.2, kl. 3 i 4
3.Os. Westerplatte bl.2, kl. 5 i 6
4.Os. Westerplatte bl.2, kl. 7 i 8
5.Os. Kościuszki bl. nr 1

Sobota 06.01.2024 od godz. 1400

1.Ul. Nadbrzeżna od Oleśnicy do spotkania
2.Ul. Nadbrzeżna od ul. Oleśnickiej do spotkania
3.Ul. Hallera od państwa Węc nr 30
4.Ul. Poprzeczna, Graniczna i Garbarska
5.Ul. Różana od Starego Kościoła w dół, a następnie ul. Sportowa od ul. Piłsudskiego

Niedziela 07.01.2024 od godz. 1400

1.Ul. Kościuszki 14a /cały blok/
2.Ul Spadowa /cały blok/
3.Brnik-Pola
4.Ulice: Zamkowa, Matejki, Zaręby, Polna, a następnie Blok nad Delikatesami nr 8
5.Ul. Słoneczna, Konopnickiej i Krótka

Poniedziałek 08.01.2024 od godz. 1600

1.Ul. Ignacego Krasickiego od ul. Batalionów Chłopskich
2.Os. Kościuszki  bl. nr 7
3.Ul. Wyszyńskiego bl. nr 5
4.Os. Westerplatte bl.4
5.Os. Westerplatte bl. 6
6.Od g. 1600 Ul. Zazamcze bl. nr 1, a od g. 1830 bl. nr 2

Wtorek 09.01.2024 od godz. 1600

1.Os. Westerplatte bl.3,  kl. 1 i 2
2.Os. Westerplatte bl.3,  kl. 3 i 4
3.Os. Westerplatte bl.5, kl. 1 i 2
4.Os. Westerplatte bl.5, kl. 3 i 4
5.Ul. Sikorskiego bl. nr 1
6. Od g. 1600 Ul Zazamcze bl. nr 4 a od 1830 bl. nr 6

Środa 10.01.2024 od godz. 1600

1.Os. Westerplatte bl.7,  kl. 1 i 2
2.Os. Westerplatte bl.7,  kl. 3 i 4
3.Os. Westerplatte bl.7,  kl. 5 i 6
4.Os. Westerplatte bl.7,  kl. 7 i 8
5.Os. Kościuszki bl. nr 2
6.Ul. Zazamcze bl. nr 8, a od 1830 bl. nr 10

Czwartek 11.01.2024 od godz. 1600

1.Ul św. Jana blok nr 2
2.Ul. Warzywna od ul. Jagiellońskiej
3.Ul. Kukiela od p. Bobro
4.Ul. Wieniawskiego i Szymanowskiego
5.Ul. Szarwarska blok przy nadleśnictwie
6.Ul. Zazamcze bl nr 14 z przerwą na Mszę św. O 1800

Piątek 12.01.2024 od godz. 1600

1.Ul. Wyszyńskiego bl. nr 2
2.Os. Kościuszki bl. nr 6
3.Ul. Kościelna od Starego Kościoła do Rynku
4.Ul. Witosa od p. Władysława Owsiany nr 1 do p. Michała Węgrzyna nr 2a
5.Ul. Oleśnicka bl.nr 17C
6.Ul. Emilii Plater

Sobota 13.01.2024 od godz. 900

1.Oleśnica
2.Ul. Św. Brata Alberta od końca do spotkania wraz z ul. Ludwika Zakrzewskiego po obu stronach
3.Ul. Św. Brata Alberta od ul Szarwarskiej do spotkania
4.Ul. Jagiellońska od p. Knutelskich do lasu wraz z ul. Spokojną i dalej nr. parzyste do p. Ogorzelca
5.Ul. Jagiellońska numery nieparzyste do poczty + blok bankowy, a następnie numery parzyste od p. Ogorzelca do spotkania
6.Ul. Ulinów od końca
7.Ul. Akacjowa, a następnie ul. Nowa od torów

Niedziela 14.01.2024 od godz. 1400

1.Ul. Oleśnicka od miasta numery parzyste i nieparzyste do p. Osaków
2.Ul. Oleśnicka od końca numery parzyste i nieparzyste do spotkania
3.Ul. Oleśnicka od p. Kazków numery parzyste i nieparzyste do spotkania
4.Ul Rajska od ul. Zagumnie, a następnie ul. Moniuszki od ul Zagumnie

Poniedziałek 15.01.2024 od godz. 1600

1.Ul. Wyszyńskiego bl. nr 3 cały
2.Bloki przy ul. Jagiellońskiej nr 53c, a następnie 53d
3.Ul. Sikorskiego bl. nr 2 kl nr 1 i 2
4.Ul. Sikorskiego bl. nr 2 kl. nr 3 i 4, następnie dom prywatny

Wtorek 16.01.2024 od godz. 1600

1.Ul. Szkolna nr. nieparzyste od lasu do spotkania
2.Ul. Szkolna nr. nieparzyste od Kościoła do spotkania
3.Ul. Szkolna nr. parzyste od lasu do spotkania
4.Ul. Szkolna nr. parzyste od Kościoła do spotkania

Środa 17.01.2024 od godz. 1600

1.Ul. Kopernika od ul. Warszawskiej do spotkania
2.Ul. Kopernika od p. Gąsiorów do spotkania
3.Ul. Kopernika od ul. Krasickiego do spotkania
4.Ul. Kopernika od p. Biesiów do spotkania
5.Ul. Jagiellońska bl. nr 4 następnie 4a

Czwartek 18.01.2024 od godz. 1600

1.Ul. Ligęzów – od ul. Nowej do spotkania
2.Ul. Ligęzów – od ul. Szpitalnej do spotkania
3.Ul. Daszyńskiego, domy prywatne i bl. 3, kl. 1 i 2
4.Ul. Daszyńskiego bl. 3, kl. 3 i 4
5.Os. Kościuszki bl. nr 8

Piątek 19.01.2024 od godz. 1600

1.Os. Westerplatte bl.8,  kl. 1 i 2
2.Os. Westerplatte bl.8,  kl. 3 i 4
3.Os. Westerplatte bl.8,  kl. 5 i 6
4.Os. Westerplatte bl.8,  kl. 7 i 8
5.Os. Kościuszki bl. nr 4
6.Os. Kościuszki bl. nr 5

Sobota 20.01.2024 od godz. 900

1.Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od końca do spotkania
2.Ul. Grunwaldzka– nr nieparzyste od Rynku do spotkania /p. Kiljan/
3.Ul. Grunwaldzka nr parzyste od końca do spotkania, bez ul. Kuklińskiego
4.Ul. Grunwaldzka – nr parzyste od początku do spotkania, bez bloku „Narożnik”, bez ul. Wyszyńskiego
5.Ul. Kościuszki od dworca /bez bl nr 14a/ wraz z Aleją Wolności i ul. 1 Maja /bez bloku Narożnik/, wraz z p. Batorem ul. Zazamcze 1
6.Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od końca do numeru 38
7.Ul. Ks. Jerzego Popiełuszki od początku nr 1 wraz z ul. Kwiatową do p. Skrzyniarzów nr 35

Niedziela 21.01.2024 od godz. 1400

1.Ul. Oleśnicka bl. nr 17
2.Ul. Oleśnicka bl. nr 17D
3.Cały blok „Narożnik”
4.Ul. Wyszyńskiego bl. nr 1

Poniedziałek 22.01.2024 od godz. 1600

1.Os. Westerplatte bl.9,  kl. 1 i 2 
2.Os. Westerplatte bl.9,  kl. 3 i 4
3.Os. Westerplatte bl.9,  kl. 5 i 6

Wtorek 23.01.2024 od godz. 1600

1.Ul. Wyszyńskiego (domy prywatne) od ul. Grunwaldzkiej, a następnie ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego
2.Os. Westerplatte bl.9,  kl. 7 i 8
3.Os. Kościuszki bl. nr 3, kl 1

Środa 24.01.2024 od godz. 1600

1.Ul. Broniewskiego a następnie ul. Batalionów Chłopskich numery parzyste od ul. Warszawskiej do spotkania
2.Ul. Batalionów Chłopskich numery parzyste od ul. Gruszowskiej do spotkania
3.Ul. Batalionów Chłopskich numery nieparzyste od ul. Warszawskiej do spotkania
4.Ul. Batalionów Chłopskich nieparzyste od ul. Gruszowskiej do spotkania

Piątek 26.01.2024 od godz. 1600

1.Os. Kościuszki bl. nr 3, kl. 2
2.Os. Kościuszki bl. nr 3, kl. 3
3.Os. Westerplatte bl.10, kl. 1 i 2
4.Os. Westerplatte bl.10, kl. 3 i 4

Sobota 27.01.2024 od godz. 900

1.Ul. Ofiar Katynia od ul. Szarwarskiej a następnie ul. Armii Krajowej od końca w stronę ul. Szarwarskiej
2.Ul. Szarwarska numery parzyste od końca do spotkania 
3.Ul. Szarwarska numery parzyste od Starego Kościoła do spotkania /bez ul. Chopina/
4.ul. Szarwarska numery nieparzyste od Leśniczówki do spotkania wraz z ulicą Andersa
5.Ul. Szarwarska numery nieparzyste od Starego Kościoła do spotkania, wraz z ul. Zacisze, bez bloku przy nadleśnictwie