Parafia DT

Parafia pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

INTENCJE
APOSTOLSTWA MODLITWY
WRZESIEŃ 2022

Intencja papieska:
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona
w ustawodawstwie wszystkich państw świata.
Intencja parafialna:
Módlmy się, aby Pan wzbudzał w sercach młodych ludzi pragnienie służby
w kapłaństwie oraz umacniał tych, którzy tę służbę podjęli.